Delegație din Republica Moldova, prezentă la Congresul Național al Istoricilor Români

Republica Moldova a fost reprezentată la primul Congres Național al Istoricilor Români (CNIR), organizat la Cluj de către Universitatea Babeș-Bolyai, Comitetul  Național al Istoricilor din Romania, Academia Română, filiala Cluj-Napoca și Centrul de Studii Transilvania.

La evenimentul desfășurat în perioada 25-28 august au participat aproximativ 450 de istorici-profesori, cercetători științifici, muzeografi și alți iubitori de istorie din diverse centre academice ale României, informează Cluju.ro.

Lucrările Congresului s-au desfășurat pe 47 secțiuni, 19 mese rotunde și 4 postere. Au avut loc mai multe sesiuni de prezentări de carte, respectiv un târg de publicații care a reunit prestigioase edituri din România.

În cadrul sesiunilor și a meselor rotunde au fost abordate noi aspecte metodologice și o varietate de teme privind istoria politică, economică, socială, istoria comunităților românești din afara granițelor, istoria elitelor, a Primului Război Mondial, demografie istorică, istoria Holocaustului și a comunităților evreiești din România, istoria comunismului, istorie ecleziastică.

În urma schimbului de experiență în cercetarea și predarea istoriei, transmis în zilele Congresului de la profesori și cercetători consacrați la tineri cercetători, masteranzi și doctoranzi, s-a subliniat necesitatea aplicării unor noi metode și tehnici de lucru în cercetarea istorică. Au fost discutate aspecte precum statutul personalului de cercetare și a celui didactic din învățământul preuniversitar și universitar, nevoia acordării unei finanțări corespunzătoare din partea organismelor abilitate ale statului, precum și o reconsiderare a emisiunilor cu caracter istoric în media scrisă și cea audio-vizuală din România.

O atenție specială trebuie să fie acordată formării cadrelor tinere, după cum se impune multiplicarea trimiterilor la stagii de documentare și perfecționare în străinătate a resursei umane din domeniul istoriografiei. Congresul istoricilor din România insistă pentru schimbarea ponderii istoriei în curricula şcolară, cel puţin două ore, la gimnaziu şi liceu, indiferent de profil, precum şi obligativitatea acestei discipline la examenele de capacitate şi bacalaureat.

Participanții la Congres au apreciat că se impune o coordonare din partea Comitetului Național al Istoricilor din Romȃnia a activităților privind marcarea Centenarului Marii Uniri, prin implicarea Academiei Române și a universităților din România.

De asemenea, în cadrul evenimentului s-a decis permanentizarea Congresului Național al Istoricilor Romȃni, prin organizarea acestuia din doi în doi ani, următorul Congres urmând a se desfășura în anul 2018 la Iași.

infoprut.ro

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *