O linie de foarte înaltă tensiune din România va asigura interconexiunea cu Republica Moldova

O linie de foarte înaltă tensiune care va reprezenta legătura electrică între Moldova şi Transilvania va asigura interconexiunea cu Republica Moldova. Este vorba despre LEA 400 kV Gădălin – Suceava, una dintre primele linii de foarte înaltă tensiune din România a cărei proiectare şi execuţie se face după aderarea României la Uniunea Europeană.

Traseul proiectat traversează 4 localități din județul Cluj, 16 din Bistrița Năsăud și 21 din Suceava. Linia electrică va continua apoi spre oraşul Bălți din Republica Moldova.

„LEA 400kV Gădălin – Suceava este un obiectiv de importanţă strategică realizând întregirea inelului naţional de 400kV al reţelei electrice de transport al energiei electrice, în scopul creşterii siguranţei în funcţionare a SEN şi implicit a alimentării cu energie electrică a consumatorilor, în condiţii de calitate şi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Principalele avantaje ale realizării acestei linii sunt creşterea flexibilităţii în exploatare, eliminarea suprasarcinilor şi reducerea pierderilor de energie electrică la nivelul întregului sistem electroenergetic naţional (SEN). Promovarea acestei investiţii răspunde la unul din obiectivele primordiale ale politicii energetice promovate de Uniunea Europeană, respectiv dezvoltarea surselor de energie regenerabilă. Realizarea liniei facilitează integrarea centralelor electrice eoliene ce urmează a fi construite în următorii ani, în Moldova şi Dobrogea fără a afecta buna funcţionare a SEN. Trebuie subliniat de asemenea efectul privind creşterea posibilităţilor de dezvoltare locale prin asigurarea unei căi alternative de alimentare a zonelor deficitare de energie electrică, din nordul Transilvaniei şi Moldova. Ca beneficii indirecte pentru factorii de mediu, se menţionează faptul că, prin scăderea pierderilor de energie electrică în SEN, se reduce cantitatea de energie electrică necesar a fi produsă din surse cu impact negativ asupra mediului. Din punct de vedere al beneficiilor realizării proiectului pentru populaţie, prin mărirea siguranţei în funcţionare a SEN se optimizează alimentarea cu energia electrică necesară dezvoltării economico-sociale a României ce asigură ridicarea nivelului de trai al populaţiei”, explică Transelectrica această investiţie.

Potrivit TimpOnline.ro, construcţia liniei de foarte înaltă tensiune va dura cinci ani, dar va avea o durată de funcţionare de 50 de ani.

infoprut.ro

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *