Ana Guțu comparată cu Pavlik Morozov de către un distins savant din R. Moldova

Pavlik Morozov, fiind băiat corect, pionier exemplar şi devotat idealurilor comuniste, şi-a denunţat propriul părinte pentru că acesta susţinea şi proteja chiaburii satului. Am făcut această constatare în ideea că şi doamna Ana Guţu are, în multe privinţe, un fel de a fi şi o biografie similare.

Fiecare om trecut de 40 de ani îşi poate aminti cu uşurinţă chipul, devenit clasic, al pionierei sovietice eminente, care era exemplară şi la carte, şi la purtare, dar excela mai ales în denunţarea colegilor care, deşi erau buni la carte, îşi permiteau să facă unele năzbîtii. Dacă examinăm ascensiunea dnei A. Guţu pe scara ierarhiei politice, sociale şi didactice, identificăm o anumită analogie cu biografia lui Pavlik Morozov sau, mai curînd, cu cea a pionierului sovietic etalon: a absolvit şcoala nr. 2 din Cahul (cu medalie de aur) şi Facultatea de Limbi Străine a USM (cu menţiune), „cu brio”, cum declară chiar dumneaei în Timpul din 2 mai 2014 (pînă aici biografia lui Pavlik Morozov şi cea a pionierei-etalon se suprapun perfect, cu deosebirea că pionierii respectivi nu cunoşteau atîtea limbi străine!) , iar în continuare a tot promovat, chiar dacă dna Ana Guţu susţine că „la concursul pentru suplinirea postului de lector-asistent la Universitatea Agrară de Stat din Moldova n-am fost promovată, fiind învinuită de naţionalism (a. 1989)”.

Nu îmi aduc aminte ca în anii 1988-1992 să se fi manifestat dna respectivă în procesul de acţiuni revendicative de atunci: grafie latină şi limbă de stat. Mai mult, în 1989 şi 1990 am asistat la cîteva şedinţe ale Frontului Popular din Tighina şi Tiraspol şi nu am întîlnit acolo nici un „naţionalist român” cu numele de Ana Guţu (Poate se afla în ilegalitate? Cine ştie?), deşi în 1984-1989 a activat la Tiraspol, iniţial la Institutul Pedagogic, iar ulterior la Şcoala medie nr. 2. Nici în publicaţiile de atunci nu am atestat materiale de susţinere a grafiei latine semnate de dna Ana Guţu. Posibil că nu sînt informat suficient! Ei, dar vorba vine: după război – mulţi eroi! De altfel, cunoaştem şi alte cazuri de fabricare a biografiilor de „naţionalişti români”!

Evident, sînt oportune iniţiativele legislative din prezent ale dnei Ana Guţu în problema limbii române, dar nu şi cele care ţin de alte domenii: ştiinţă, cultură, deşi aceste iniţiative nu sînt tocmai noi, întrucît au fost lansate cu mai mulţi ani în urmă (despre reformarea AŞM s-a pronunţat încă în 1990 ex-premierul Mircea Druc, acad. Petru Soltan şi alţi oameni politici şi de ştiinţă de la noi, iar despre lipsa de continuitate între Declaraţia de Independenţă şi Constituţia Republicii Moldova cu privire la utilizarea sintagmei „limbă română” şi cu privire la prioritatea juridică a Declaraţiei de Independenţă în raport cu Constituţia Republicii Moldova am scris chiar eu, cîţiva ani în urmă, în hebdomadarul Literatura şi Arta), aşa că sînt lipsite totalmente de temei insinuările dnei Ana Guţu cu referire la „furtul ideii” de iniţiativă legislativă în problema redactării art.13 al Constituţiei în conformitate cu textul Declaraţiei de Independenţă. În fine, în pofida acestor obiecţii, unele eforturi şi iniţiative legislative ale dnei Ana Guţu merită toată lauda societăţii şi urmează să fie apreciate la justa lor valoare.

Dar, se vede că spiritul de pionier-etalon este încă foarte viu în conştiinţa dnei noastre şi, din inerţie, continuă să elaboreze proiecte de legi, să redacteze op-uri publicistice în mai toate domeniile din viaţa noastră, specializîndu-se mai ales în organizarea şi dirijarea ştiinţei în Republica Moldova şi în reorganizarea, inclusiv lichidarea, unor instituţii de învăţămînt (de exemplu, Universitatea de Sport şi cea Agrară). Totodată, dna în cauză se erijează în postura de româncă intransigentă, de anticomunistă incorigibilă, de politician pro-european înveterat şi de funcţionar public incoruptibil. Informaţia de care dispun vine să demonstreze contrariul. Este interesant să le comunicăm cititorilor că, navigînd pe internet, nu am identificat, practic, nici o informaţie picantă privind activitatea dnei pe funcţia de prim-vicerector al ULIM-ului. Explicaţia nu poate fi decît una: dna Ana Guţu a avut grijă să lichideze toate probele compromiţătoare. Cu toate acestea, am depistat, totuşi, unele informaţii.

Astfel, Viorel Mihail, în numărul din 12 august 2012, menţionează că are în faţă o poză „cu o faţă radioasă de femeie”, avînd pe verso următoarea inscripţie: „Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, înmînează ordinul Gloria Muncii vicerectorului ULIM, doamnei Ana Guţu”. Şi ca urmare, acelaşi „rău de gură” Viorel Mihail exclamă şi se întreabă cu nedumerire: „Unde s-a mai văzut una ca asta?! Dictatorul comunist Vladimir Voronin s-o decoreze tocmai pe cea mai înfocată luptătoare cu comunismul, Ana Guţu?!” Că dna Ana Guţu a făcut temenele dlui V. Voronin o ştie toată lumea, numai că informaţia respectivă a fost eliminată de pe site-ul ULIM-ului. De această dată, salvarea vine din partea scriitorului Andrei Strîmbeanu, care, în Jurnal de Chişinău din 20 septembrie 2011, luînd în discuţie afirmaţia dnei Ana Guţu despre faptul că dna Natalia Gherman, fiica ex-preşedintelui Mircea Snegur, nu este în drept să candideze la postul de preşedinte al Republicii Moldova pe motiv că limba ei maternă ar fi limba rusă, readuce în actualitate o scenă deloc îndepărtată din „activitatea anticomunistă, unionistă şi liberală” a dnei Ana Guţu: „Ana Guţu uită că Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) există datorită ex-preşedintelui Mircea Snegur, că ea, unionista Ana Guţu, în calitate de prim-vicerector şi şef de catedră de limbi străine, a pus umărul la lichidarea Catedrei Limba Română de la ULIM şi i-a înălţat un vibrant laudaţio comunistului Vladimir Voronin cu ocazia conferirii acestuia, de către ULIM, a titlului de Doctor Honoris Causa (subl. n.), că multicultura care îi repugnă… ”

De altfel, în urma incidentului cu dna Natalia Gherman, deputatul Ana Guţu a fost învinuită de sexism, pentru afirmaţia precum că Republica Moldova nu ar fi suficient de matură din punct de vedere al conjuncturii politice să promoveze femeile pe post de preşedinţi.

Nu vom mai insista asupra meritelor şi asupra activităţii parlamentare şi extra-parlamentare ale doamnei Ana Guţu, ci vom încerca să luăm în discuţie ultima„bombă”, lansată pe blogul ei în 17 aprilie 2014, cea intitulată scandalos şi impertinent „Academia de Ştiinţe a Moldovei a murit! Dumnezeu s-o ierte!”

În cea mai bună tradiţie pionierească şi în consens cu afirmaţia lui Şurik Balaganov, eroul lui I. Ilf şi E. Kataev, care, la înmormîntarea lui Panikovski, şi-a început „alocuţiunea funerară” cu cuvintele, la modă atunci: „Tovarăşi! Situaţia internaţională…”, dna Ana Guţu debitează cu emfază komsomolistă: „În condiţiile cînd Republica Moldova primeşte vestea cea bună de la Parlamentul European şi anume că are undă verde la perspectiva clară de aderare la UE…, săptămîna patimilor consumă ora de vîrf la AŞM – alegerile preşedintelui”. Chiar de la început totul este plasat la locul şi la timpul potrivit: decizia Parlamentului European, săptămîna patimilor şi alegerea preşedintelui AŞM.

Nu voi stărui aici asupra legalităţii/ilegalităţii realegerii acad. Gheorghe Duca, întrucît mai multe persoane competente şi-au exprimat punctul de vedere, fie pro, fie contra. De această dată, mă interesează stilul imposibil al dnei parlamentar. În primul rînd, ea desconsideră în cel mai impardonabil mod principiul de bază al jurisprudenţei – prezumţia nevinovăţiei: atîta vreme cît completul de judecată nu a pronunţat sentinţa, inculpatul este nevinovat. Tocmai din aceste considerente, etichetările dnei Ana Guţu de tipul „plagiator”, „ispravnic” pe suflete akademiceşti”, „lichelism transcendental moldo-sovietic”, hapsîn Harpagonic, cu „castele ridicate” din „bani publici furaţi cu japca”, „un rătăcit al gîndirii chimio-ecologice”, „corupţia morală, lipsa de integritate, furturile în proporţii deosebit de mari”, „Duca-plagiatorul, Duca-impostorul, Duca-mincinosul, Duca-hoţul” etc., etc. În fine, dna Ana Guţu se pare că suferă de amnezie, afirmînd că Duca este „făuritor de doctoraşi Honoris Causa gen Voronin-tartarul roşu”. Aşa sînt oamenii: uită propriile erori şi le observă pe ale altora! Prin urmare, dna Ana Guţu, dacă nu minte, cel puţin îşi camuflează un episod mai puţin agreat de comunitatea noastră: faptul că a ţinut „un vibrant laudatio comunistului Vladimir Voronin cu ocazia conferirii acestuia, de către ULIM, a titlului de Doctor Honoris Causa”. Altfel spus, a luat-o gura pe dinainte, deşi baiul nu e mare, căci o vorbă din bătrîni postulează că găina care cotcodăceşte mult nu face ouă, dar neplăceri şi mai ales scandal produce mult mai mult.

Totuşi, invectivele, invenţiile, etichetările la adresa dlui Gheorghe Duca pot fi calificate ca fiind, cel puţin parţial, insulte personale, în timp ce taxarea cu astfel de epitete a întregii comunităţi ştiinţifice este de-a dreptul denigratoare şi ţine de competenţa organelor de drept. Astfel, în opinia dnei parlamentar, toţi cei 99 de votanţi ai lui Gh. Duca sînt „nişte tîrîtoare ordinare, fără coloană vertebrală”, care s-au „vîndut pentru trei sarmale, o ţuică şi o primă nenorocită”. Nu cutez să comentez afirmaţiile dnei Ana Guţu, dar recomand celor vizaţi să-i intenteze dnei A. Guţu proces pentru lezarea demnităţii şi onoarei şi pentru difuzarea conştientă a unor informaţii false. Mai mult, chiar dacă onorabila noastră doamnă se erijează în postura de cunoscător fin al limbii române, totuşi îşi permite să „promoveze” greşeli elementare de limbă, condamnate încă din şcoala medie. Astfel, cunosc şi elevii mediocri că forma corectă este tată a doi copii, dar nu tată al doi copii sau „cu girul ”sfînt” al două comisii parlamentare”, cum scrie stimabila dnă Ana Guţu. Tot în acest context, îi amintesc dnei A. Guţu că forma corectă este cumetru, dar nu cumătru, cum scrie domnia ei. Sînt nişte detalii insignifiante la prima vedere, dar care constituie o probă serioasă a nivelului nostru de cultură.

Aş putea încheia aici comentariul meu despre afirmaţiile dnei Ana Guţu, dar nu-mi poate ieşi din cap chipul pionierei-etalon de onestitate, de corectitudine, de verticalitate, de incoruptibilitate, de integritate, de moralitate etc., etc. Nu pot pătrunde cu mintea ideea ca un înger, cum se prezintă dna noastră, să fie afectat de atîtea patimi omeneşti! Cu adevărat înţelept s-a dovedit a fi românul cînd a constatat că vîntul aţîţă focul şi vorba aţîţă vrajba. Dar, vorba ceea: fiecare pasăre pe vorba ei piere! Se ştie că mulţi se cred a fi busuioc de pus la icoane, căci flori frumoase sînt multe, dar nu toate au miros dulce.

Am mai putea insista aici şi asupra unui pretins pamphlet al Anei Guţu postat pe blogul ei în data de 16 martie a.c. Şi de această dată, amica noastră îşi înveşmîntă veninul în cuvinte injurioase şi ofensatoare, declarînd că Duca „minte”, umblă „Prin buget cu laba mare Ca să aibă de mîncare Şi muierea, şi copiii, Mai puţin cei din prostime”, vînează „Banul public – ochi de drac”, „Cică azi Duca-i lichea, Dar poimî(i)ne-i Şef sadea!”, ca pînă la urmă să-şi îndrepte jetul de injurii asupra juriştilor: „Bată-i vina de jurişti, Avocaţi, profesionişti, Schimbă brusc (pe bani) macazul, Fără ca să-i doară obrazul!”

Odată ce dna Ana Guţu se erijează cu atîta aplomb în varii ipostaze –de parlamentar incoruptibil, de om de ştiinţă omniscient, de cadru didactic omnipotent, de organizator şi diriguitor al procesului de învăţămînt liceal şi universitar, de etalon de moralitate, de român pursînge etc., etc., mă întreb dacă nu cumva tot ce face ea nu este decît un spectacol? Mai ales că există suficiente probe pentru astfel de suspiciuni. Astfel, dacă ar fi totul „curat murdar” (vorba lui Ion L. Caragiale), de ce ar fi iniţiat Comisia Naţională de Integritate (CNI) procedura de control din oficiu asupra activităţii deputatului PL, Ana Guţu şi a altor demnitari? Conform legislaţiei în vigoare, parlamentarii nu pot deţine o funcţie de conducere în cadrul altor instituţii, în timp ce dna deputat Ana Guţu deţine şi funcţia de prim-vicerector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM).

Este puţin probabil ca vînzarea diplomelor şi a actelor de doctor în diferite ştiinţe să se realizeze la ULIM fără participarea dnei prim-vicerector (în problema diplomelor false eliberate de ULIM a se vedea: Liberty University DigitalCommons@Liberty University). Şi de această dată intră în joc gradul de (i)moralitate al dnei vizate!

În fine, aş vrea să menţionez încă un aspect care provoacă suspiciuni serioase faţă de respectabila deputată. Blogul dnei Ana Guţu este protejat de cerberi fideli, aşa încît pe blogul ei nu poţi posta comentarii. Tocmai din aceste considerente, cunoscutul om politic Vitalia Pavlicenco constată că blogul dnei A. Guţu lasă „impresia că toţi ce citesc sînt de acord cu ce citesc şi trebuie să înghită mesajul aşa cum le este băgat pe gît. Sau, de exemplu, lasă impresia că e un blog mort, nu? Nu-mi place să polemizez cu femeile din politică. Dar şi mai tare îmi repugnă minciunile.”
În încheiere, mă adresez conducerii PLR cu rugămintea de a se desolidariza de declaraţiile scandaloase şi nechibzuite ale parlamentarei Ana Guţu, căci altfel veţi pierde şi bruma de simpatizanţi care vă susţin după ce aţi fracţionat PL. Mai mult, dna Ana Guţu, fardîndu-se cu fraze ultrapatriote şi cvasifiloromâneşti, nu face decît să tulbure apele în filonul naţional al fragilei democraţii basarabene, prin declaraţii scandaloase, iniţiative distructive şi acţiuni (fie orale, fie scrise) dezonorante şi revoltătoare de pionier anacronic.

Vasile BAHNARU

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *